به زودی از سامانه جدید تله بان رونمایی خواهد شد

بیش از یک سال از توسعه زیرساخت های سامانه به اشتراک گذاری ویدئو «تله بان» می گذرد و در ماه های گذشته این سامانه از آزمون های فنی بسیاری سربلند بیرون آمده است. در اوایل سال جدید از نسخه جدید «تله بان» با طرحی بدیع رونمایی خواهد شد. به زودی دنیایی از محتوای تخصصی جذاب در تله بان بارگذاری خواهد شد. با ما همراه باشید تا تلویزیون شخصی خودتان را داشته باشید.

این خبر از کانال IPTV Guide برای شما انتخاب شده است.